รู้ไหมว่าแม่เป็นยังไง?

787446400

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับและพร้อมที่จะมอบให้กับคนที่ตนรัก ความรักคือความห่วงใย ความเอื้ออาทร ความรักคือการพร้อมที่จะให้ๆความรัก ให้ความรับผิดชอบร่วมทุกข์ร่วมสุข รับฟังความคิดเห็นเปิดใจกว้างรับฟังซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะให้อภัยกัน เมื่อใดที่รู้สึกขัดแย้งในใจจงไตร่ตรองมองในด้านดีเพราะไม่มีใครดีได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ความรักแท้ย่อมจะเป็นธรรมะและธรรมะสำหรับความรักคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ด้วยใจที่บริสุทธ์ ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัยของทุกคน ความรักครั้งแรกและรักแท้ที่เราได้รับและเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ให้คือความรักจากการเป็นแม่ แม่คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้เป็นลูก แม่คือที่สุดของที่สุดในสิ่งที่แสนประเสริฐของชีวิตผู้เป็นลูก ลูกคือดวงตาแก้วใจของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ เกมส์ How is your mom? จะเป็นเกมส์ที่บอกความรู้สึกจากใจผู้เป็นลูกอย่างน้องๆได้เป็นอย่างดี และเราจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ How is your mom? บัตรคำ จำนวน 10 ใบ(10 คำหรือมากกว่านี้)เช่นคำว่า love, good, teach, diligent, look after, cook, lovely, father, son, like (จะเป็นคำอื่นๆก็ได้) สีเมจิก 2 แท่ง กระดาษชาร์ท 2 แผ่น

วิธีการเล่นเกมส์ How is your mom?

  1. แบ่งผู้เล่นเกมส์ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คน
  2. ให้ผู้เล่นเกมส์นั่งรวมกลุ่มกันเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน

3.กรรมการแจกอุปกรณ์ผู้เล่นเกมส์กลุ่มละ 1 ชุด

4.กรรมการชี้แจงกติกาการเล่นเกมส์และวิธีการเล่นเกมส์ How is your mom?

– ผู้เล่นเกมส์จะต้องนำคำศัพท์ทั้งหมดมาเขียนเป็นบทความให้ได้ 1 บทความ โดยนำคำที่กำหนดให้ไป  ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทั้งทางด้านการใช้ภาษาและความหมาย

-เกมส์นี้จะกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 10 นาที

-ผลการเล่นเกมส์จะพิจารณาจากความความถูกต้องของเนื้อหาสาระและเวลาที่ใช้ของผู้เล่นเกมส์

ฝ่ายที่เป็นผู้ชนะเกมส์จะได้อ่านบทความของตนให้เพื่อนๆฟังก่อนและจะได้รับรางวัลอย่างงามจากกรรมการค่ะ เกมส์นี้นอกจากจะมีประโยชน์ในการฝึกภาษาแล้วยังได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มอันเป็นพลังแห่งความสำเร็จด้วยนะคะ