เคยไปไหมดอยอ่างขาง

9674657

สถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติก็คือ ดอยอ่างขางเป็นโครงการหลวงที่ฟื้นฟูป่าให้กับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ

ดอยอ่างขางเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อยู่ในเขตบ้านคุ้ม ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ในการทำวิจัยประมาณ 1,200 ไร่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางใช้เป็นสถานที่วิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาวต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพและยังมีเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางชมกุหลาบพันปีอยู่ห่างจากทางเข้าประมาณ 4.5 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดคือเนินพันเก้าจุดนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าขึ้นไประยะทางประมาณ 500-800 เมตร เป็นจุดชมกุหลาบพันปีในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ในเดือนอื่นๆก็ยังมีพรรณไม้ต่างๆให้ได้ชมอยู่ เส้นทางการชมธรรมชาติของที่นี่มีถึง 10 เส้นทางด้วยกันและยังมีต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามทางเดินอยู่มากมายที่นำเข้ามา และยังมีเส้นทางขี่จักรยานเป็นเส้นทางจากรีสอร์ตธรรมชาติอ่างขางตลอดทางก็จะเห็นธรรมชาติ แปลงเกษตรทดลองได้ ซึ่งมีจักรยานจากทางสโมสรอ่างขางหรือจะลองขี่ล้อดูก็ได้ซึ่งเป็นสัตว์ที่ผสมกับระหว่างม้ากับลา ในสมัยก่อนเป็นสัตว์ที่ขนพาหนะของคนดอย

ดอยอ่างขางเป็นสถานที่ที่มีนกอยู่มากมาย บางชนิดก็เป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หาชมยาก จุดที่ชมนกคือ บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะบริเวณรอบรีสอร์ตธรรมชาติอ่างขาง และที่ธรรมชาติด้านหลังสำนักงานของสถานีเกษตร อย่าลืมไปสัมผัสความสวยงามกันด้วยตัวเองนะค่ะ